KariéraInformácie


Sme stabilným zamestnávateľom v regióne Považskej Bystrice a jej okolia pôsobiacim na trhu práce viac ako 10 rokov. Snažíme sa vyvíjať maximálne úsilie nielen k spokojnosti našich zákazníkov, ale aj k spokojnosti našich zamestnancov. Neustále investujeme do ich rozvoja, vzdelania, ale aj benefitov.

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu, zašlite svoj motivačný list spolu so životopisom na adresu sídla spoločnosti: M-CAST, s.r.o., Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica alebo mailom na adresu: mahdonova@mcast.sk

V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Vás oboznamujeme, že spoločnosť M-CAST s.r.o., Orlové 255 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36792314, +421424459426; ako prevádzkovateľ, bude spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov v súvislosti s výberovým konaním do troch rokov od dátumu podania žiadosti o prijatie do zamestnania. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente –
Oboznámenie dotknutej osoby – nábor

Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej spoločnosti. Oslovení budú vybraní uchádzači.

Eva Mahdoňová

personálny manažér

mahdonova@mcast.sk

tel: 042/44 594 26,
0905 659 458