#

VýrobaZlievareň zliatin hliníku


Výroba je zameraná na odlievanie malých až stredne veľkých sérií odliatkov gravitačným spôsobom kedy pracovník ručne naleje kov do kovovej formy (kokily). Jedná sa o ručnú alebo poloautomatizovanú výrobu s využitím hydraulických liacich strojov.

Disponujeme dvomi elektrickými odporovými pecami s kapacitou kelímka 130 kg a jednou s kapacitou kelímka 65 kg.
Maximálne rozmery odliatkov: 350 x 600 mm
Hmotnosť odliatkov: do 7 kg

Výrobu ťažších a rozmerovo väčších odliatkov je potrebné prekonzultovať.


Zlievareň zliatin medi


Výroba je zameraná na odlievanie malých až stredne veľkých sérií odliatkov gravitačným spôsobom, kedy pracovník ručne naleje kov do kovovej formy (kokily). Jedná sa o ručnú alebo poloautomatizovanú výrobu s využitím hydraulických liacich strojov.

Disponujeme 8 elektrickými odporovými pecami s taviacou kapacitou kelímkov od 350 – 600 kg medenej zliatiny.
Maximálne rozmery odliatkov: 250 x 250 mm prípadne 200 x 350 mm.
Maximálna hmotnosť odliatkov: do 15 kg.
Maximálne rozmery sú závislé od tvaru odliatku. Po konzultácii je možné odlievať aj odliatky ťažšie do 50 kg.


Apretácie


Stredisko je zamerané na odstraňovanie vtokových sústav z odliatkov a dokončovacie operácie ako je zabrusovanie deliacich rovín, otrepov, zahlbovanie otvorov, rezanie závitov, rovnanie odliatkov, razenie čísla tavieb a iných operácií vykonávaných s cieľom naplniť požiadavky zákazníka na kvalitu odliatku.


Tepelné spracovanie


Zákazníkovi vieme vyhovieť aj prípade požiadavky na tepelné spracovanie odliatkov. Disponujeme dvomi komorovými pecami s elektrickým odporovým ohrevom a nútenou cirkuláciou vzduchu, ktoré využívame na tepelné spracovanie odliatkov z hliníkových zliatin aj so zliatin medi.Opracovanie


V spolupráci zo spoľahlivými partnermi vieme zabezpečiť obrábanie odliatkov na CNC strojoch. V prípade požiadavky vykonávame otryskávanie povrchu odliatkov.


Odlievacie zariadenia a formy


Na základe zadania zákazníka formou 2D výkresu alebo 3D modelu súčiastky navrhneme tvar odliatku vhodný pre odlievanie. To znamená navrhneme úkosy, prídavky na opracovanie, predliate otvory na hotovo alebo s prídavkom, optimalizujeme teplotné uzly alebo hrúbky stien. Po odsúhlasení tvaru odliatku zákazníkom navrhneme technológiu odlievania, vtoky a náliatky. Poskytujeme poradenstvo pre návrh konštrukcie foriem resp. konštrukciu a realizáciu výroby foriem v spolupráci s našimi spoľahlivými partnermi.