#

Zliatiny hliníka
EN AC-Al Si12 je eutektická zliatina s vynikajúcou zabiehavosťou resp. schopnosťou vyplnenia formy, vysokou odolnosťou proti praskaniu za tepla a vynikajúcimi odlievacími vlastnosťami s vysokou chemickou odolnosťou. Má veľmi dobrú zvariteľnosť a dosahuje stredné pevnostné vlastnosti, vysoké predĺženie pri pretrhnutí a dobrú rázovú pevnosť. Táto zliatina nie je vytvrditeľná tepelným spracovaním.

EN AC-Al Si9Mg / EN AC-Al Si10Mg sú jedny z najbežnejších zliatin AlSi, ktoré sa dajú tepelne spracovať. Jedná sa o podeutektické zliatiny s vynikajúcimi odlievacími vlastnosťami, dobrou odolnosťou proti trhlinám za tepla, dobrou obrobiteľnosťou a vysokou chemickou odolnosťou. Okrem toho sa tento materiál vyznačuje vysokými hodnotami pevnosti po tepelnom spracovaní, ako aj vynikajúcou zvariteľnosťou a dobrou obrobiteľnosťou.

EN AC-Al Si7Mg0.3 je tiež jednou z dôležitých podeutektických zliatin AlSi s horšou zabiehavosťou oproti zliatinám obsahujúcim 9-13 % Si. Zliatina sa najčastejšie používa na výrobu konštrukcií s vysokou pevnosťou, pozoruhodnou húževnatosťou a ťažnosťou. Má veľmi dobrú odolnosť proti korózii, a teda vysokú odolnosť proti chemickým vplyvom. Táto zliatina má navyše dobrú obrobiteľnosť a zvariteľnosť.

EN AC-AlZn10Si8Mg je samovytvrdzujúca sa zliatina na odlievanie s veľmi dobrou zabiehavosťou. Vďaka vysokému obsahu zinku je výrazne znížená odolnosť proti korózii. Nevhodné pre odlievané diely s vibračným alebo nárazovým zaťažením alebo pre odlievané diely, ktoré musia absorbovať ohybové alebo šmykové namáhania. Pri tejto zliatine nie je možné vylúčiť možnosť vzniku krehkých lomov. Pevnosť samovytvrdením dosahuje zliatina po 10 dňoch skladovania pri izbovej teplote. Hlavnou výhodou tejto zliatiny je, že šetrí náklady na tepelné spracovanie. Je tiež vynikajúco opracovateľná a zvariteľná.

 

Príklady technického využitia hliníkových zliatin:


• v konštrukcii strojov, vozidiel a motorov
• v domácich spotrebičoch
• v obrannej technike
• v elektrotechnike
• v železničnej technike
• v technológii veternej energie
• v environmentálnej technológii
• v elektronickej mobilite

Mechanické vlastnosti materiálov (PDF)